Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku, zaznaczenie poniższego pola jest warunkiem wzięcia udziału w przetargu:

Zapoznałem się z informacją zamieszczoną poniżej oraz Polityką prywatności.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest spółka Towary Tradycyjne Bacówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w miejscowości Rajbrot. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej lub telefonicznie pod numerem telefonu 126395886 lub elektronicznie pod adresem e-mail: bacowka@bacowkatowary.pl

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu obsługi formularza kontaktowego służącego Użytkownikowi do kontaktu z Administratorem (podstawą przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony cel Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) oraz w celu ochrony interesów ekonomicznych, prawnych, finansowych Administratora (podstawą jest usprawiedliwiony cel Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej, niż wymaga tego realizacja powyższych celów lub okres przedawnienia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby uzyskać odpowiedź na wiadomość przesłaną w formularzu kontaktowym. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, marketingowe, księgowe, hostingowe, prawne, finansowe.

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia jeśli nie jest to sprzeczne z realizacją celu w jakim są przetwarzane (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub ich przenoszenia, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z RODO.