Kontakt

Kontakt do Zakładu Produkcyjnego:

32-725 Rajbrot 470

Telefony:
14 685 31 20
14 610 12 88
14 613 80 10

Tel. kom.: +48 607 420 528

e-mail: bacowka@bacowkatowary.pl

Biuro handlowe w Krakowie
ul. Armii Krajowej 19
30-150 Kraków

Tel.: 12 639 58 86

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę Towary Tradycyjne Bacówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, do celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawa Telekomunikacyjnego (Dz.U.2017.1907 t.j. z dnia 2017.10.12).

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez spółkę Towary Tradycyjne Bacówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., na mój adres e-mail, informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24 (dotyczy tylko osób fizycznych)*.

Zapoznałem się z informacją zamieszczoną poniżej oraz Polityką prywatności.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest spółka Towary Tradycyjne Bacówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w miejscowości Rajbrot. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej lub telefonicznie pod numerem telefonu 126395886 lub elektronicznie pod adresem e-mail: bacowka@bacowkatowary.pl

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu obsługi formularza kontaktowego służącego Użytkownikowi do kontaktu z Administratorem (podstawą przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony cel Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) oraz w celu ochrony interesów ekonomicznych, prawnych, finansowych Administratora (podstawą jest usprawiedliwiony cel Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej, niż wymaga tego realizacja powyższych celów lub okres przedawnienia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby uzyskać odpowiedź na wiadomość przesłaną w formularzu kontaktowym. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, marketingowe, księgowe, hostingowe, prawne, finansowe.

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia jeśli nie jest to sprzeczne z realizacją celu w jakim są przetwarzane (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub ich przenoszenia, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z RODO.